ปทุมธานี-คลังบิ๊กซีตรวจเข้มพนักงานพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิดป้องกันระบาดสู่ชุมชน

ปทุมธานี-คลังบิ๊กซีตรวจเข้มพนักงานพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิดป้องกันระบาดสู่ชุมชน
****************************


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นายปวีณวัช ปาระมีศรี ปลัดอำเภอคลองหลวง ฝ่ายความมั่นคง พร้อมนางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต 9 อำเภอคลองหลวง ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ พร้อมตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยแรปบิทแอนติเจนเทส ภายในคลังกระจายสินค้า บิ๊กซี คลองหก หมู่ 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้าน นายปวีณวัช ปาระมีศรี ปลัดอำเภอคลองหลวง ฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า

ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย ภายในคลังสินค้าบิ๊กซี คลองหก หลังจากที่ทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้เข้ามาให้คำแนะนำ ในเบื้องต้นพบว่าทางคลังสินค้าอยู่ระหว่างการตรวจคัดกรองพนักงานจำนวน 1,100 คน โดยการใช้ชุดตรวจแรปบิทแอนติเจนเทส หากพบจะมีการดำเนินการกักตัวเพื่อดูแลภายในศูนย์พักคอย ในส่วนของความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอยจำนวน 200 เตียง คาดว่าวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จะเสร็จสามารถให้ผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเข้ามาพักดูแลรักษาได้

ซึ่งจากการตรวจสอบถือว่าทำได้ดีมากทั้งนี้ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้มีความเป็นห่วงเนื่องจากคลังสินค้าแห่งนี้มีส่วนสำคัญในการส่งต่อสินค้าไปทั่วประเทศ จึงเน้นย้ำให้เข้มงวดในการควบคุมและป้องกันโรคระบาด และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สถานการณ์การแพร่ระชาดของโรคในปัจจุบันทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ แม้ว่าวันนี้เราจะทำสำเร็จแต่โรคระบาดนี้จะยังอยู่กับเราต่อไป ดังนั้นทุกฝ่ายต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต

ส่วน นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต 9 อำเภอคลองหลวง กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมพร้อมกับฝ่ายปกครอง ซึ่งตนเองเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน รู้สึกพึ่งพอใจ ที่ทางคลังสินค้าบิ๊กซี คลองหก ได้มีการจัดมาตราการณ์ตรวจคัดกรองพนักงานที่เข้มงวด รวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักคอยและการดูแลชุมชน ถือว่าบิ๊กซีซึ่งเป็นภาคเอกชนมีความรักผิดชอบต่อชุมชน นอกจากจะตรวจพนักงานทั้ง 1,100 คน แล้ว ยังจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองซ้ำเป็นระยะเพื่อเป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาดูแลในศูนย์พักคอย ถือเป็นแบบอย่างให้ภาคเอกชนอื่น ๆ ได้ดำเนินการและปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม