เพชรบูรณ์-คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอเมือง อรวรรยา (แอ๋ว) ครองตำแหน่งประธานฯ

เพชรบูรณ์-คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอเมือง อรวรรยา (แอ๋ว) ครองตำแหน่งประธานฯ

ที่ห้องประชุมสานฝันอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ชั้น 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดการประชุมการคัดเลือก “ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์” โดยมี นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 17 ตำบลของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกฯ

ผลการคัดเลือก นางอรวรรยา (แอ๋ว) หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับความไว้วางใจจากประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 17 ตำบลฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเป็น “ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์” และจะเข้าการรับปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2568 เป็นต้นไป

ประวิทย์ ยอดยา/มนสิชา คล้ายแก้ว