#สุรินทร์# ผู้ติดเชื้อคนสุรินทร์ได้กลับบ้าน ตามโครงการ Surin Back Home อย่างต่อเนื่อง

#สุรินทร์# ผู้ติดเชื้อคนสุรินทร์ได้กลับบ้าน ตามโครงการ Surin Back Home อย่างต่อเนื่อง

 


วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ สถจ.สุรินทร์ และผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับ จากโครงการ Surin Back Home ที่บริเวณศูนย์แรกรับ ณ ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ โดยจังหวัดสุรินทร์ได้บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติงาน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ” คนสุรินทร์กลับบ้าน (Surin Back Home)จาก 17 อำเภอ เมื่อรับจากกรุงเทพ และต่างจังหวัดมาถึงศูนย์ปฏิบัติการ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยฯ ณ ศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ ซึ่งในแต่ละวันผู้เดินทางกลับมาจะได้ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยของแต่ละอำเภอ และตำบลเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยโควิดจากพื้นที่สีแดงเข้มและเขตปริมณฑลให้กลับมารักษาตัวที่สุรินทร์ได้(Surin Back Home) เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะเป็นแกนในการประสานงานกับท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมการประสานงานรอจังหวะเตียงว่าง ทางท้องถิ่นก็จะจัดรถไปรับชาวสุรินทร์กลับมารักษาตัวที่จังหวัด ก็จะมีผู้ประสงค์แจ้งเข้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ที่ผ่านมาจังหวัดได้เปิดรับตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากมีคำสั่งปิดแคมป์คนงาน ก็มีชาวสุรินทร์กลับมาส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน เมื่อผู้ป่วยมีอาการบรรเทาลงก็จะทำการเคลื่อนย้ายออกไปยังโรงพยาบาลสนามได้ ก็จะทำให้เตียงผู้ป่วยว่าง

จากนั้นก็จะจัดสรรผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้าไป โครงการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการรับผู้ป่วยรุ่นใหม่เข้าไป โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 876 แห่ง รองรับได้ 12,021 คน คงเหลือ 9,197คน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 9 แห่ง 527 เตียง เตียงว่าง 88 เตียง จัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน หรือศูนย์พักคอย จำนวน 266 แห่ง กระจายในท้องที่อำเภอ สามารถรองรับได้ 4,811 คน เตียงว่าง 3,943 เตียง สำหรับ ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Surin Back Home) นั้น ได้เปิดสายด่วน 3 หมายเลข ประกอบด้วย เบอร์โทร 044-518152, 044-511599 และ 044-512600 ให้ผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ประสานมายังเจ้าหน้าที่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00-24.00 น. ซึ่งสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมในการประสานขอความช่วยเหลือคือ บัตรประชาชนยืนยันภูมิลำเนา จ.สุรินทร์, ใบยืนยันผลตรวจ, หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และโรงพยาบาลที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาตัว

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม