ชุมพร – วันแม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชุมพร – วันแม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สม.ทบ. สาขา มทบ.๔๔ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา

วันที่ ๒ ส.ค. ๖๔, ๐๙๓๐  คุณพิไลพรรณ   ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๔ พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านฯ, นฝ.นศท.มทบ.๔๔, รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ และ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.๔๔  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา และกู้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วง “โควิด-๑๙” ระบาด เนื่องมาจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙  ส่งผลกระทบให้สภากาชาดไทย ขาดแคลนโลหิตเข้าขั้นวิกฤตทั่วประเทศ และเกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการหาโลหิต เพื่อให้ได้รับปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันกษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้เข้ารับบริจาคจำนวน ๒๗ คน ปริมาณโลหิต จำนวน ๑๒,๑๕๐ ซีซี รวมยอดสะสม  ๔๘,๖๐๐ ซีซี  ณ  สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม