#บุรีรัมย์# “พราน 26” ออกลาดตระเวนคุมเข้มป้องกันหลบหนีเข้าเมืองและโควิด-19 ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (ชมคลิป)

#บุรีรัมย์# “พราน 26” ออกลาดตระเวนคุมเข้มป้องกันหลบหนีเข้าเมืองและโควิด-19 ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 กองกำลังสุรนารี ซึ่งเป็นกำลังป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา รับผิดชอบพื้นที่บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรวจสอบช่องทางและเส้นทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ตลอดแนวรับผิดชอบทั้งกลางวันและกลางคืน สืบเนื่องมาจากประเทศกัมพูชาได้มีการประกาศควบคุมการปิดพื้นที่ใน 8 จังหวัด

ซึ่งเป็นจังหวัดตรงข้ามกับจังหวัดชายแดนไทย ซึ่งมีการระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวร ระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นการชั่วคราว โดยไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้าออกระหว่างกัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งอาจทำให้มีการการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนอื่นๆ และยังเป็นการกวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม