ชุมพร – สมาคมชาวจังหวัดชุมพร มอบเงินบริจาคที่สมาคมรวบรวมจากผู้บริจาค จำนวน เงิน 60,555 บาทให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชุมพร – สมาคมชาวจังหวัดชุมพร มอบเงินบริจาคที่สมาคมรวบรวมจากผู้บริจาค จำนวน เงิน 60,555 บาทให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.45 น. นางนฤมล ตั้งเจริญธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนางเบญจวรรณ นครพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้มารับมอบเงินบริจาคที่สมาคมรวบรวมจากผู้บริจาค จำนวน 46 ราย เงิน 60,555 บาท จากพลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ณ บ้านพักนายกสมาคม เลขที่ 69 หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำหรับรายละเอียดผู้บริจาคทั้ง 46 ราย ได้ส่งมาอีกครั้งพร้อมนี้

ลือชัย มณีศรี กล่าวเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล และจำนวนเงินที่บริจาคว่า ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร และโปรดแจ้งด้วยว่าประสงค์ที่จะรับใบเสร็จเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี หรือไม่ ผมกรรมการและเลขาธิการ สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้รวบรวมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูง

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม