ลำปาง-มทบ.32 ตั้ง รพ.สนาม ทบ. ศูนย์คัดกรอง ทภ.3(มทบ.32)ช่วยเหลือคนลำปาง

ลำปาง-มทบ.32 ตั้ง รพ.สนาม ทบ. ศูนย์คัดกรอง ทภ.3(มทบ.32)ช่วยเหลือคนลำปาง

“โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) พร้อม….ช่วยเหลือชาวลำปาง ทหารจะไม่ยอมห่างประชาชน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้สั่งการให้หน่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีความพร้อมที่จะให้บริการ ทั้งนี้ได้รับการประสานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการเป็นศูนย์คัดกรองของ จังหวัดลำปาง กรณีที่ผู้ป่วยโควิดเมื่อเคลื่อนย้ายมาเป็นหมู่คณะ จะมาใช้บริการ ณ ศูนย์คัดกรองฯ นี้ ก่อนที่จะแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่


1. กลุ่มที่มีผล RT-PCR มาแล้ว จะตรวจร่างกาย วัดระดับออกซิเจน และ X-ray ปอดทุกราย แบ่งเป็นสีเขียว สีเหลืองและสีแดง ถ้า ออกซิเจน และX-ray ปกติ จะส่งโรงพยาบาลสนาม ถ้าผิดปกติ จะส่ง โรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
2. กลุ่มที่ยังไม่มีผล RT-PCR จะ swab ใหม่ ระหว่างรอผล ส่งเข้าที่พักที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดเตรียมไว้

นอกจากสถานที่แล้ว มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดเตรียมทรัพยากรของหน่วยอื่นๆ ที่ จังหวัดลำปาง ประสานมาทั้งบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ยานพาหนะหลากหลายชนิดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญในการมุ่งช่วยเหลือประชาชนชาวลำปางที่ติดเชื้อโควิด ด้วยความตระหนักเสมอว่า …..ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม