เพชรบูรณ์-อบต.สะเดียงส่งเสริมการปลูกสมุนไพรต้นฟ้าทะลายโจร ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-อบต.สะเดียงส่งเสริมการปลูกสมุนไพรต้นฟ้าทะลายโจร ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส covid-19

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ นางอรวรรยา (แอ๋ว) หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้า อบต.สะเดียง ร่วมกันปลูกสมุนไพรต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 200 ต้น ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี หมู่ที่5 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ ซึ่งทำให้พืชสมุนไพรที่มีในประเทศไทยได้รับความสนใจนำมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้น โดยกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรดังกล่าวได้รับจากเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) ซึ่งดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นายประทิน นาคสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง กล่าวว่า อบต.สะเดียงได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านของ ต.สะเดียงร่วมกันปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามบ้านเรือน หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 2019 (Covid-19) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยา เพื่อใช้ในการรักษาชีวิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 โดยจะดำเนินการส่งมอบวัตถุดิบให้กับทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่งต่อให้ผู้ว่าชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนำไปทำการแปรรูปรักษาประชาชนต่อไป


มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม