เพชรบูรณ์ พระวัดสังกิจจาราม ร่วมกับ ชาวบ้านปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร..เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด19 สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพชรบูรณ์ พระวัดสังกิจจาราม ร่วมกับ ชาวบ้านปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร..เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด19 สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่บริเวณวัดสังกิจจาราม (ธ) “ป่าช้าจีน” ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูสุภัทรชัยสิทธิ (พระอาจารย์จ๋า) เจ้าอาวาสวัดสังกิจจาราม (ธ) นำคณะกรรมการวัดฯและชาวบ้านปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิ 2019 (Covid-19) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

พระครูสุภัทรชัยสิทธิ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นวัดสังกิจจาราม จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนสนองงานคณะสงฆ์ด้านศาสนสงเคราะห์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระครูสุภัทรชัยสิทธิ กล่าวอีกว่า ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง ผู้ป่วยจำนวนมากที่รอรับการรักษา วัดสังกิจจารามจึงดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจร , ปลูกต้นร่วงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ และปลูกไม้ผลแคนาขนุนยางนา บริเวณพื้นที่ต่างๆภายในวัดฯ เพื่อนำไปเป็นยารักษาชีวิตของประชาชน ซึ่งถือว่าพระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชนในภาวะที่เดือดร้อน เป็นอีกก้าวหนึ่งของคณะสงฆ์ พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ กำลังทรัพย์ พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” จะก้ามข้ามโควิด -19 ไปด้วยกัน

ประวิทย์ ยอดยา/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม