สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ห้วงใยบุคลากรด่านหน้า มอบชุด PPE เครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย ทั้ง 9 อำเภอสุโขทัย (ชมคลิป)

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย ห้วงใยบุคลากรด่านหน้า มอบชุด PPE เครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย ทั้ง 9 อำเภอสุโขทัย

 

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย และรองประธานสภาฯ คณะสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมส่งมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย
จัดขึ้นบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย

โดยนายก อบจ.นำคณะดำเนินการส่งมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรด่านหน้า ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ และจะดำเนินการส่งมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย อีก 4 อำเภอ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้บุคลากรด่านหน้า ใช้ในการป้องกันขณะออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย กล่าวให้กำลังใจแก่กลุ่มอาสาสมัคร เครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรด่านหน้า ที่อาสามาทำหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ และร่วมด้วยใจมาทำหน้าที่ช่วยงานของภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการแบ่งเบาภาระจากเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ขอชื่นชมในการเสียสละอุทิศตนมาช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาทางภาครัฐ หากมีสิ่งใดที่ทาง อบจ.ที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นภาครัฐช่วยได้ จะรีบดำเนินการจัดสรรและจัดหาเพื่อนำไปก่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ก็จะรีบดำเนินการให้อย่างถูกต้องตามระบบต่อไปและทันการ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

 

ข่าวที่น่าติดตาม