ลำพูน – จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ 2 ราย

จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ 2 ราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้ำให้สถานประกอบการและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนได้กำหนดไว้อย่างเคร่งคัด

วันนี้(27 ก.ค. 64) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์ โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน และ นายแพทย์ สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รายใหม่จำนวน 2 ราย และรับผู้ป่วยมารักษาจากจังหวัดอื่น จำนวน 15 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 27 กรกฎาคม 2564 สะสม 512 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 174 ราย รักษาหายแล้ว 335 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจังหวัดลำพูนได้มีมาตรการต่างๆ ที่จะรองรับในเรื่องของการดูแลในส่วนของภาคประชาชนทั้งจังหวัด โดยจังหวัดลำพูนได้กำหนดให้ทุกอำเภอมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีด่านหลักในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จำนวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านตรวจคัดกรองที่อำเภอแม่ทา และด่านตรวจคัดกรองที่อำเภอป่าซาง ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการคัดกรองของจังหวัดลำพูน

ในส่วนของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่ที่ท่านจะเดินทางเข้ามา โดยเฉพาะท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องแจ้งก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน เพื่อเป็นการเตรียมตัวของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ในการตรวจสอบสถานที่ที่ท่านจะเดินทางมาพักอาศัย ว่ามีศักยภาพในการกักตัวหรือ Home Quarantine(HQ) ได้หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่ไม่สามารถ HQ ได้ ทางเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่จะดำเนินการจัดหาสถานที่ให้ท่านต่อไป

สำหรับโครงการรับคนลำพูนกับบ้านของจังหวัดลำพูน จะรับเฉพาะผู้ป่วยสีเขียว ที่มีอาการไม่มาก ทางจังหวัดได้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามของในแต่ละอำเภอ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับการรักษาตัวที่จังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูนได้วางมาตรการไว้เป็นอย่างดี รวมถึงได้จุดรับประสานงาน “ รับคนลำพูนกลับบ้าน” กรณีทราบผลว่าติดเชื้อแล้วต้องการสถานที่รักษา โดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูนเท่านั้น ห้ามเดินทางมาเองโดยไม่ได้รับการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดลำพูน ให้ติดต่อ “ศูนย์ประสานงานรับคนลำพูนกลับบ้าน” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) หมายเลขโทรศัพท์ 062-0437444 และ 062-0197187

 

ด้านสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในรอบนี้ จึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยจะมีมาตรการให้สถานประกอบการนั้นดำเนินการอย่างเคร่งครัด อาทิ การประเมินตนเอง การคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ และหากมีวันหยุดติดต่อเนื่องกัน 3 วัน ให้ผู้บริหารคัดกรองและจำแนกความเสี่ยงก่อนเข้าทำงานทุกราย พร้อมทั้งให้จัดทำแผนการจัดการสถานประกอบการไปด้วย..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม