ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

ตราด-องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ.สถานที่บริเวณถนนสายไม้รูด 3296 หมู่ที่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จํานวน 99 ต้น นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยนําคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กันเกรา จํานวน 99 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี และกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูดในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยังยืนตลอดไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

ข่าวที่น่าติดตาม