เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนาทางรถไฟ นั่งรถม้าชมเมืองเก่าลำปาง

เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนาทางรถไฟ นั่งรถม้าชมเมืองเก่าลำปาง

วันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโดยรถไฟ ภายใต้ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมประกอบด้วย การนั่งรถไฟเที่ยวชมบรรยากาศสองข้างทาง กิจกรรมให้บริการในรูปแบบ New Normal นั่งรถม้าพาเที่ยวเมืองลำปาง มีพิธีเปิดกิจกรรมในช่วงเย็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด

ส่วนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์ ซึ่งมีนักกอล์ฟทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพมาร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน บริษัท นำเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคีเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2 การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงบันทึกรับรองตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม ได้รับความสนใจและผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้มาตรการป้องกันของภาครัฐ กิจกรรมกอล์ฟเป็นอีกกิจกรรมที่ภาคเอกชนเสนอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เสนอรัฐบาลให้เป็น GOLF Sandbox ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

 

วิภาดา/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม