เพชรบูรณ์ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด มอบให้นายอำเภอหนองไผ่ ส่งต่อให้โรงพยาบาลสนาม และ รพ.สต.ทุกตำบล เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ (covid-19) (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด มอบให้นายอำเภอหนองไผ่ ส่งต่อให้โรงพยาบาลสนาม และ รพ.สต.ทุกตำบล เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ (covid-19)

 

ที่ห้องประชุมอำเภอหนองไผ่ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมความพร้อมทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมรับมือ สถานการณ์คลัสเตอร์ สหฟาร์ม ที่ได้กระจายออกมาในพื้นที่รอบนอกและใกล้เคียง เนื่องจากอำเภอหนองไผ่ กับ อำเภอบึงสามพัน มีเขตพื้นที่ติดต่อกัน ทำให้มีแรงงานชาวไทย ในพื้นที่หลายตำบล ของอำเภอหนองไผ่ เดินทางไปทำงานภายใน บริษัท สหฟาร์ม ซึ่งแรงงานบางส่วน ที่ตรวจพบเชื้อโควิด ก็ได้ถูกแยกเข้าไปรักษาและกักตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนามของบริษัท สหฟาร์ม เป็นที่เรียบร้อย


และในส่วนของผู้ใกล้ชิดและคนภายในครอบครัวแรงงานที่ติดเชื้อเหล่านั้น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ราว 307 คน ทางสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ก็ได้มีการประชุมวางแผนรับมือ ด้วยการจัดทีม CDCU หรือชุดปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหนองไผ่ เตรียมลงพื้นที่ ในห้วงระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม นี้ เพื่อเร่งค้นหาข้อมูล สอบสวนโรค และทำการ swap ให้ครบทั้ง 307 ราย
พร้อมกันนี้ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ก็ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด มอบให้กับ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ จัดสรรนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนาม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกตำบล เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด ในขณะนี้


สำหรับเตียงสนาม ในระดับอำเภอ ล่าสุด เตียงสนามที่จัดตั้งขึ้นภายในมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ มีทั้งหมด จำนวน 100 เตียง ใช้รักษาผู้ติดเชื้ออยู่ จำนวน 79 เตียง และเตียงสนามภายในโรงพยาบาลหนองไผ่ มีทั้งหมด 70 เตียง ใช้รักษาผู้ติดเชื้ออยู่ 28 เตียง ซึ่งขณะนี้ ยังคงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าขณะนี้ ได้มีผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ติดต่อเข้ามายังอำเภอหนองไผ่ มีความประสงค์จะขอเข้ามารับการรักษา อีกจำนวน 100 กว่าคน ซึ่งเตียงสนามที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเร่งประชุม เพื่อปรับแผนตามลำดับ ต่อไป

ราเมธ บงแก้ว /มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม