“ท.ทหารไทย” ปันใจ ปันสุข ให้ “ชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่” จังหวัดตราด

“ท.ทหารไทย” ปันใจ ปันสุข ให้ “ชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่” จังหวัดตราด

 

วันที่ 26 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. “ร.อ.สมยศ แก้วนาง” หน.ชบข.1302 กอ.รมน.ภาค1ส่วนแยก3 (ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1
ส่วนแยก3) พร้อมกำลังพล เข้าพบปะเยี่ยมเยียน และติดตามดำเนินการพัฒนาปรับปรุง “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่” แห่งใหม่ ณ หมู่บ้านปะอา ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

โดยมี “นายสมเกียรติ วรโชติสกุลวงษ์”ิประธานชมรมคนพิการอำเภอบ่อไร่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินการ ผลการปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างชุดปฏิบัติการ, ชมรมฯ และพร้อมให้ความร่วมมือในปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการร่วมกันเป็นอย่างดี
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเข้ามาศึกษา เข้ามาเรียนรู้และนำวิถีทางฯไปปฏิบัติกับในชุมชนของตนเองได้ต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม