ขอนแก่น-สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย(ส.อ.ท.) เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

สมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย(ส.อ.ท.) จัดประชุมหาข้อสรุปเสนอแก้ไข เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ….ฉบับรัฐบาลตามหนังสือ สคก. 660/2564 ตลอดจนการจ้างครูวิกฤต(ครูวิทย์-คณิต) พร้อมทั้งเรื่องการจ้างนักการภารโรง และลูกจ้าง ที่กำลังจะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ก.ค. 64 ที่โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่  ผอ.สพปขอนแก่น เขต 1 (ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12, ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )เป็นประธานในการศึกษารายละเอียดมาตรา เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ….(ฉบับรัฐบาลตามหนังสือ สคก. 660/2564) ก่อนนำเข้าพิจารณาในรัฐสภาโดยมีนายบัญชา เสนาคูณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย(ส.อ.ท.) คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการฯ ร่วมหารือ


นายบัญชา  เสนาคูณ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กล่าวว่า วันนี้ทางสมาพันธ์ฯจะได้มาสรุป เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ… ฉบับรัฐบาลตามหนังสือ สคก. 660/2564  ตลอดจนการจ้างครูวิกฤต (ครูวิทย์-คณิต) พร้อมทั้งเรื่องการจ้างนักการภารโรง และลูกจ้าง ที่กำลังจะหมดอายุในเดือนกันยายนนี้
โดยในวันนี้เราจะมาสรุปแนวทางหรือทิศทาง การร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ในครั้งนี้ จะเป็นไปในทางทิศใด และจะมาสรุป รวมทั้ง ผอ. เขต ทั้ง 6 เขต ,รอง ผอ.เขต ในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น และรวมทั้งเครือข่าย ร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัด โดยในวันนี้มาคุยกันในเบื้องต้น ส่วนงานพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ทีมคณะกรรมการฯที่มาวันนี้ทั้งหมด จะไปยื่นหนังสือต่อท่านเอกราช  ช่างเหลา  ประธานกรรมมาธิการฯเกี่ยวกับประชามติผู้แทนราษฎรต่อไป


ด้าน ดร.ภูมิภัทร  เรืองแหล่  ผอ.สพปขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าในการมาประชุมในวันนี้ เป็นการต่อสู้ เพื่อการดำรงไว้ ถึงบ้านของเรานั่นคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งพี่น้องเราที่เป็น ผอ.เขตในอนาคตที่กำลังเดินมาข้างหน้า จะให้อยู่ที่ไหน ถ้าไม่มีเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าไม่มี สพป.,สพม. เพราะมันก็จะกลับไปเป็น สพจ. ภายใต้การดูแลของศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมันไม่ใช่ แต่ก่อนซับสเตชั่น มีสำนักงานประถมศึกษา, มีศึกษาธิการอำเภอ ,ศึกษาธิการจังหวัด แล้วทำไมไม่ทำให้เป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมอย่างที่ว่าคือภารกิจของการศึกษา  จึงเป็นทั้งวิกฤตและโอกาส  เพราะว่าได้อยู่บ้านหลังนี้ที่สังกัด สพป.จะไม่ขอโอนย้ายไปสังกัดศึกษาธิการจังหวัด มันจะเป็นไปได้อย่างไร ที่ศึกษาธิการจังหวัดจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตเปรียบเสมือนบ้าน หมู่บ้านที่ต้องมีลูกบ้านนั่นคือโรงเรียน เปรียบเสมือนหมู่บ้านหนึ่งมี 300-400 หลังคาเรือนแต่ อีกหมู่บ้านหนึ่งพึ่งเพิ่งจะไปตั้งหมู่บ้าน แต่มาวันหนึ่ง หมู่บ้านหนึ่งบอกว่าให้ย้ายมาอยู่ร่วมกัน นั่นก็คือศึกษาธิการจังหวัด


ดร.ภูมิภัทร กล่าวด้วยว่า ในการประชุมในการศึกษารายละเอียดรายมาตรา เสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ….(ฉบับรัฐบาลตามหนังสือ สคก. 660/2564) ก่อนนำเข้าพิจารณาในรัฐสภา  จึงเป็นทั้งวิกฤตและโอกาส คำว่าโอกาสคือคนที่อยู่ใกล้ชิดข้อมูล คือคนที่อ่านร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จะได้เปรียบ กระโดดลงเวทีเลย ถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด คือใครที่มีคนข้อมูลคนนั้นชนะแต่เราไม่มีข้อมูล ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้เลย เพื่อนผมที่สอบเป็น ผอ. เขตปี 2557 กว่า 70% เลือกที่จะลงศึกษาธิการจังหวัด
ดร.ภูมิภัทร กล่าวอีกว่าความสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา นั้นต้องมีอยู่ ดังนั้นพวกเราต้องมีความมั่นใจว่า ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ โรงเรียนที่มีอยู่ในสังกัดมีเป็น 100, 200 และ300 โรงเรียน โอกาสที่เราจะไม่มีเขตพื้นที่การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีเลย ในมุมนี้มีความต้องการที่จะให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสังกัด ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ วันนี้มาคุยกันว่าบ้านเราจะเป็นบ้านที่มั่นคงแข็งแรงได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันว่าบ้านเรา เป็นบ้านที่มั่นคงและแข็งแรง


ดร.ภูมิภัทร กล่าวด้วยว่าเป็นไปได้ไหมว่า จะเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) คณะผู้บริหารสถานศึกษา  มาร่วมปรึกษาหารือแก้ไขเอาประเด็นที่มีความสำคัญ และก็ตรงไปตรงมา หลังจากนั้นมอบอำนาจ ลงรายชื่อมอบให้ในวันที่กรรมาธิการฯจะพิจารณา ทราบว่าจะเข้าในวันที่ 29 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ถ้าสถานการณ์โควิด รุนแรง อาจจะเลื่อน แต่ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนมันไม่ใช่จุดสำคัญ มันสำคัญที่ในวันนี้ต้องการให้พวกเรามา ปรึกษาหารือกับสิ่งที่พวกเราไม่สบายใจ แล้วลงรายละเอียดตามที่พวกเรา สร้างขึ้นมา น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามีความมั่นใจมากขึ้น ที่สำคัญสุดคือ พี่น้องทั้งหลายที่เป็นรองผู้อำนวยการเขตอยู่ ซึ่งพวกท่านจะต้องโตในอนาคต เสร็จแล้วไม่มีบ้านอยู่ แล้วจะโตไปทำไม.

 

ข่าวที่น่าติดตาม