พิจิตร “เหมืองทองอัครามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 5 โรงพยาบาลในพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สู้ภัย COVID-19”

พิจิตร “เหมืองทองอัครามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 5 โรงพยาบาลในพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สู้ภัย COVID-19”

เหมืองทองอัครามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 5 โรงพยาบาล ในพิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สู้ภัย COVID-19

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงเร่งระดมกำลังในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้ามีอุปกรณ์เพียงพอในการต่อสู้กับวิกฤกติโควิดครั้งนี้ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 150,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลทับคล้อและโรงพยาบาลวังทรายพูน สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ น.พ. กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเป็นผู้รับมอบในวันนี้
ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวขอบคุณน้ำใจและความห่วงใยจากทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลเข้ามา ทำให้การจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ ส่งผลให้จังหวัดพิจิตรมีเตียงโรงพยาบาลสนามจำนวน 1,300 เตียงในปัจจุบัน เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดพิจิตรเฉลี่ยวันละ 60-70 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวังโป่งและโรงพยาบาลชนแดน และโรงพยาบาลเนินมะปรางในจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทฯ นำไปมอบให้โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งในพื้นที่รอบเหมืองอัครา รวมมูลค่า 350,000 บาท
นั้น ประกอบไปด้วย
– เตียงคนไข้
– ชุด PPE
– เครื่องวัดความดัน
– หน้ากาก N95
– หมอนและผ้าห่ม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ทำงานอย่างหนักเพื่อส่วนรวมในการต่อสู้กับวิกฤติในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าเหมืองทองอัคราของบริษัทฯ ยังคงถูกระงับการดำเนินงาน แต่บริษัทฯ ยืนยันขอเคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าฟันวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯยังได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเตียงผู้ป่วยพร้อมหมอน ผ้าห่ม และเครื่องวัดความดันเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูกอีกด้วย เพราะถ้าจะรอด…เราต้องรอดไปด้วยกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
คุณยุทธ ศรีทองสุข 061-413-0099/คุณนฤอร เกลาเทียน 089-522-6169

ข่าวที่น่าติดตาม