นราธิวาส-หวายสุเป๊ะ แฮนด์เมด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดให้กับชุมชน

นราธิวาส-หวายสุเป๊ะ แฮนด์เมด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดให้กับชุมชน

เราจะพาไปเที่ยว พร้อมชมการทำผลิตภัณฑ์ จักรสานหวาย ด้วยมือ มาผลิตเป็นเครื่องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งๆและอีกหลายๆอย่าง ” สุเป๊ะบ้านหวาย กลุ่มอาชีพที่นำวัชพืชมาใช้ประโยชน์ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน บ้านสุเป๊ะ ตำบลเรียง อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส”
กลุ่มสุเป๊ะบ้านหวาย จักรสานหวายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สวยงามและเป็นนิยมเพราะนำวัสดุในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกและคนในชุมชน สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 91/7 บ้านสุเป๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2550 เนื่องจาก บ้านสุเป๊ะ มีหวายและเถาวัลย์ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากตามสวนยางพาราและที่รกร้าง จากการนำของ นายอุสมาน บากา ประธานกลุ่มสุเป๊ะบ้านหวาย ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเกิดรายได้ จึงได้รวบรวมคนในชุมชน มารวมกลุ่มกันหลังจากกรีดยาง ซึ่งเป็นอาชีพหลักในตอนเช้าแล้ว ทำผลิตภัณฑ์จากหวายและเถาวัลย์ โดยเริ่มจาก ทำผลิตภัณฑ์ที่ง่ายไม่มีความละเอียดมากนัก เช่น กำไลมือ กระเช้าใส่ของขวัญ แจกันปักดอกไม้ ถาดเอนกประสงค์ ชั้นวางของ จนมาถึง กระเป๋าถือตามเทรนนิยม เป็นต้น จากนั้นมีการคิดค้น พัฒนารูปแบบผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 20 คน ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 คัดสรร OTOP 5 ดาว และรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล


ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ขันโตรก ตะกร้า กระเช้าใส่ของขวัญ ถาดเอนกประสงค์ กรอบรูป ชั้นวางของ เป็นต้น การตลาดและการจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านสุเป๊ะ หมู่ 2 ตำบล เรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสและยัง จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPตามงานต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัด เรายังมีร้านขายส่งในจังหวัดยะลาอีกด้วย โดยเฉพาะกระเช้าหวายจะขายได้ดีมากในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมจากงานประจำ คือ กรีดยาง ตกรายได้เดือนละ 2,000-3,000 บาทต่อคน ซึ่งมาจากการนำหวายมาขายให้กลุ่มและจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์


ทางกลุ่มยังได้มีการจัดสวัสดิการ กำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นละ 5 บาท หักสมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิก ปัจจุบันมีเงินกองทุน จำนวน 15,000 บาท มีการปลูกหวายทดแทนเพื่อให้มีวัสดุใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกสามารถมาทำได้ทุกวันหลังจากเสร็จจากอาชีพหลัก ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง ที่สามารถจุนเจือครอบครัว ยามเศรษฐกิจไม่ดี ในช่วงโควิด -19 ด้วย
คุณ อุสมาน บากาให้สัมภาษณ์ว่า ออเดอร์มีอยู่เรื่อยๆ รอบที่แล้วส่งไป 200 ชิ้น รอบนี้สั่งมาอีก 500ชิ้น ทำให้แม่บ้านมีงานทำ ส่วนมากชาวบ้านจะประกอบอาชีพกรีดยาง หลังจากกรีดยางจะไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เลยมารวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ และมีพัฒนาชุมชนมาเป็นพี่เลี้ยงให้พวกเรา มีหัวหน้าพัฒนาชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัลเบอรี่ไร่สุทธิพัฒน์บ้านโต๊ะแช มาให้คำแนะแนวอีกด้วย เราก็ภูมิใจในจุดนี้ ใครที่สนใจจะมาเที่ยว หรือจะมาหัดทำ เราพร้อมที่จะต้อนรับ จะมาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ ก็มาได้ เรามีจุดศูนย์กลางคือ บ้านโต๊ะแช เป็นที่ที่มีร้านอาหารที่ทำจากต้นหม่อน ใบหม่อน ลูกหม่อน เช่น ส้มตำใบหม่อน ซอสหม่อน อย่างที่นำเสนอไปแล้ว คงจำได้ เมื่อไปถึง จะมีคนมาส่งถึงที่ บ้านหวายสุเป๊ะ หรือถ้าสนใจจะสั่งของ สอบถามอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหวาย เช่น วิธีการทำ การดูแลรักษา เป็นต้น โทรเลย 085-6281887 (หวายสุเป๊ะ) แบมัง ยินดีให้คำแนะนำเสมอ
อุสมาน บากา (สัมภาษณ์)ประธานกลุ่มบ้านหวายสุเป๊ะ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม