ชัยภูมิ-นายกฯธี เชิงรุก ฟัง-แก้ไข-พัฒนา ส่งเครื่องจักรเคลียร์ทางน้ำพร้อมรับแผนปรับระบบผังเมืองน่าอยู่

ชัยภูมิ-นายกฯธี เชิงรุก ฟัง-แก้ไข-พัฒนา ส่งเครื่องจักรเคลียร์ทางน้ำพร้อมรับแผนปรับระบบผังเมืองน่าอยู่

22 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้ชนะการเลือกตั้งมานั่งเก้าอี้บริหารงานในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ คนใหม่ได้เร่งประชุมวางแนวทางนโยบายการบริหารงาน เร่งด่วนเช่น การปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาระบบผังเมือง การสาธารณสุขเรื่องความสะอาดในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมือง ระบบถนน-คูคลองหรือทางน้ำ และการบริหารงานในด้านต่างๆตามลำดับ เพื่อรับฟังหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามที่ได้รับปากและสัญญาไว้ ทั้ง 25 ชุมชน

ขณะที่นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ได้มีการสั่งการให้ทาง จนท.กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกดำเนินการตามนโยบายสร้างพื้นฐานมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ตามแหล่งน้ำห้วย-หนอง-คลอง-บึง หรือทางน้ำที่ไหลผ่าน ภายในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนนี้โดยได้นำ จนท.รถและเครื่องจักร ลงเคลียร์และกำจัดพวกวัชพืช ขยะ ถุงพลาสติก กิ่งไม้ท่อนไม้ที่ เป็นสาเหตุทำให้มีการ กีดขวางทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมือง ทั้งยังเร่งนำรถดูดดินโคลนขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงาน ตามท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โดยในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการในเบื้องต้นจนแล้วเสร็จในพื้นที่ห้วยลำปะทาว ชุมชนราษฎร์เจริญสุข ห้วยดินแดง ฝั่งตะวันออก สะพานแยกโรงต้ม
คลองสิงห์ทอง ตะวันตกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
บริเวณคลองคูขาด หรือคลองห้วยเสวน้อย ชุมชนเมืองเก่า ลำห้วยชีลอง ฝั่งทิศตะวันออกถึงสามแยกหนองระเริง ลำห้วยเสว ช่วงที่ 5 ฝั่งทิศเหนือสะพานบายพาส-ผ่านชุมชุนหนองสังข์-สะพานเมืองเก่า สองฝั่งถนนสายชุมชนกุดแคน-โนนสมอ ห้วยชีลอง หลังบขส.2ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน

ซึ่งขณะนี้เพื่อเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเร่งด่วนให้ทันโลกโซเชียล ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เปิดเพจ facebook ชื่อ เทศบาลเมืองชัยภูมิ หรือ เพจ facebook ธีวรา วิตนากร เพื่อไว้เป็นช่องทางการสื่อสารการ ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องต่างๆให้เข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิทั้ง 25 ชุมชนให้เร็วที่สุด ซึ่งหากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ท่านใดได้รับเรื่องเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ทั้งพบเห็นปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข และอยากเสนอแนวทางแก้ไข ก็สามารถแจ้งข้อความหรือComment
เรื่องร้องราวมาได้ตลอด และทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะได้นำเรื่องราวดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขตามลำดับให้ครบทุกเรื่องอีกด้วยต่อไป///

ข่าวที่น่าติดตาม