ชุมพร – ถวายเทียนพรรษาอธิฐานจิต ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร

ชุมพร – ถวายเทียนพรรษาอธิฐานจิต ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการถวายเทียนพรรษามหาบารมี ปี 2564  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายเทียน ถวายวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น ณ อุโบสถวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในเวลา 16.30 น. นายพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดชุมพร มาเป็นประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ แล้วถวายความเคารพ  ประธานในพิธี นำกล่าวคำอธิษฐานถวายเทียนพรรษาทรงอธิฐานจิต  ถวายเทียนพรรษาฯ และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีฯ

 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม