ลำปาง-มทบ.32 ขานรับนโยบาย ผบ.ทบ.รับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 ขานรับนโยบาย ผบ.ทบ.รับผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

 

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยได้อนุมัติแนวทางการส่งกลับผู้ป่วยโรคโควิด-19 สีเขียว (ไม่มีอาการ/มีอาการเล็กน้อย) จาก กรุงเทพมหานคร ไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิมของผู้ป่วย ในการนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง พร้อมขานรับนโยบายดังกล่าว “ชาวลำปางประสงค์กลับบ้านรักษาโควิดที่มี ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมใจ อำนวยการเดินทางให้ ถึงบ้านรักษาต่อไปด้วยความสุขใจแท้เลย”

โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 น. มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายและบริการทางการแพทย์ จำนวน 7 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน เดินทางจากค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไปยังพื้นที่จุดนัด ณ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวที่มีภูมิลำเนา จังหวัดลำปาง มีความประสงค์เดินทางมารักษาตัว ณ ภูมิลำเนา จำนวน 2 คน โดยเมื่อเวลา 19.00 น. ได้นำส่งผู้ป่วยฯ 1 คน ณ โรงพยาบาล สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และเมื่อเวลา 19.30 น. ได้นำส่งผู้ป่วยฯ 1 คน ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ซึ่งการดำเนินการในการอำนวยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้น หน่วยจะยังคงยึดถือปฏิบัติเมื่อได้รับการประสานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกกรณีด้วยความตระหนักว่า ทหาร…พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม