ลำปาง -กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

ลำปาง -กฟผ. มอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้โควิด-19

วันนี้ 21 ก.ค.64 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 20 ชุด ซึ่งผลิตโดยทีมช่างอาสา กฟผ. หลังพบปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญความลำบากในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยทาง กฟผ. จึงได้เริ่มพัฒนาการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ขึ้น และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้มอบฯ ณ บริเวณหน้ามุข ชั้น 1 ด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

โอกาสนี้ ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหาร จำนวน 200,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 7,200 ขวด เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กฟผ. ดำเนินการผลิตหมวกป้องกันเชื้อ PAPR โดยผลิตในห้อง Clean Room เพื่อควบคุมความสะอาดตลอดขั้นตอนการผลิต มีการทดสอบให้ได้มาตรฐาน พร้อมบรรจุลงกล่องแยกชิ้นก่อนส่งมอบ จึงมั่นใจได้ว่าหมวกทุกใบสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน 100% สำหรับตัวหมวกมีน้ำหนักเบา ใช้งานได้คล่องตัว

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม