นราธิวาส-ถุงยังชีพพี่น้องชาว กทม.กระจายสู่ 3 จชต.ผลกระทบโควิดสายพันธ์ใหม่ จัดกิจกรรมธารน้ำใจ สู้โควิด 19 (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

นราธิวาส-ถุงยังชีพพี่น้องชาว กทม.กระจายสู่ 3 จชต.ผลกระทบโควิดสายพันธ์ใหม่ จัดกิจกรรมธารน้ำใจ สู้โควิด 19 (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

ด้วยความร่วมมือ จาก กลุ่ม.จุดเล็กๆและกัลยาณมิตร ,กลุ่มรวมใจบรรเทาทุกข์ชายแดนใต้ สำนักข่าวแอดชายแดนใต้ ,Peace way กลุ่มนศ.4ส.ใต้ รุ่น 5 ,สมาชิกคณะ สล.3 และผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันระดมปัจจัยได้ 330,860 บาท เพื่อจัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,145 ถุง พร้อม แมสและเจลล้างมือ เพื่อมอบให้กับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส)ที่กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตจากโรคระบาดโควิด 19ระลอก 4 อย่างหนักหนาสาหัสอยู่ในขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง กลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มมาตลอด1เดือนแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง เกือบทุกชุมชนที่เดือดร้อน และถูกปิดหมู่บ้าน 80 กว่าหมู่บ้าน โดยให้ถุงยังชีพส่งถึงมือชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆ ซึ่งในขณะเดียวกันที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าสู่ภาวะล้อคดาวน์ ห้ามการรวมกลุ่มเกิน 5 คน จึงได้ดำเนินการให้อุดหนุนจากร้านค้าเล็กๆในท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ เลือกชาวบ้านที่เดือดร้อนมากก่อน (ผู้ป่วย , ผู้ยากไร้ , คนชรา, คนพิการ) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครฯร่วมมือร่วมใจสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่แบ่งแยกทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิม
ครั้งนี้ได้แจกจ่ายพื้นที่ๆ จังหวัดนราธิวาส 620 ครอบครัว จังหวัด ปัตตานี 375 ครอบครัว และจังหวัดยะลา 150 ครอบครัว

นางสุภาวัลย์ กลัดสำเนียง ผู้ก่อตั้งกลุ่ม “จุดเล็กๆ Body & Mind by Parn” กล่าวว่า ในภาวะวิกฤตการเกิดโรคระบาดนั้น มันเป็นเรื่องที่ยากจะควบคุม หรือจัดการเฉกเช่นกับการแก้ปัญหาทั่วๆไปในภาวะปกติ ครั้งนี้เราได้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยการตัดสินใจจากรัฐเบื้องบนอย่างเดียว ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เรียกว่า “ภาวะฉุกเฉิน” , ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่พวกเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้กระทำบางอย่างต่อโลกใบนี้ จนถึงขั้นที่ว่าวันนี้เราแทบไม่มี “อิสรภาพในการหายใจ”
นี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่เบื้องบนได้ส่งสัญญาณให้ชาวโลกว่า “เราจะเลือกเป็นเช่นไร จะเลือกดำเนินชีวิตอย่างไร ในวันที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้?”
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จุดเล็กๆเราได้รับข้อความจากเพื่อนๆ หลายกลุ่ม ที่เริ่มขยับตัวทำอะไรที่ตนพอจะทำได้เพื่อผู้อื่น เช่น เพื่อนบางคนให้ตัวเองเป็นพื้นที่รับฟังคนที่กำลังทุกข์ , เพื่อนบางคนรวมกลุ่มกันเพื่อนำถุงยังชีพไปบริจาค , เพื่อนบางคนเป็นตัวกลางให้สองกลุ่ม ระหว่างผู้ต้องการรับอาหาร กับ ร้านอาหารที่ทำข้าวกล่องบริจาค แรงกระเพื่อมของการช่วยเกลือเกื้อกูลกันกำลังแผ่ขยายออกไปพวกเรา(จุดเล็กๆแต่ละคน) จะกลายเป็นพลังเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขอส่งกำลังใจนี้ไปให้พี่ๆน้องๆ 3 จังหวัดชายแดนและคนไทยทุกคน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม