ร้อยเอ็ด-หน่วยกล้าตาย…กู้ชีพนครสาเกตุสงเคราะห์ขอกำลังใจ วอนผู้ใหญ่ส่งเสริม ให้กำลังใจ อย่าหาทำ น้ำตาคลอเบ้า คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน ภารกิจช่วยคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ย้ำเดินหน้าต่อ ขอบคุณเงินสนับสนุนจากภาคประชาชนฯ

ร้อยเอ็ด-หน่วยกล้าตาย…กู้ชีพนครสาเกตุสงเคราะห์ขอกำลังใจ วอนผู้ใหญ่ส่งเสริม ให้กำลังใจ อย่าหาทำ น้ำตาคลอเบ้า คนร้อยเอ็ดไม่ทิ้งกัน ภารกิจช่วยคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ย้ำเดินหน้าต่อ ขอบคุณเงินสนับสนุนจากภาคประชาชนฯ

วันนี้(20 กรกฎาคม 2564) เวลา12.30 น.สำนักงานชั่วคราวสมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์ หน่วยกู้ชีพนครสาเกต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายกิติศักดิ์ ปิยะมโนธรรม คณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพนครสาเกตเปิดแถลงข่าวชี้แจงผ่านสื่อมวลชน สื่อโซเชียลกรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการ ช่วยคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน กับภาระกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดตามความสมัครใจและร้องขอจากผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงผ่านทาง สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์ หน่วยกู้ชีพนครสาเกตผ่านเบอร์โทรศัพท์ 043-516724 และเบอร์ตรงเจ้าของโครงการ 088-571-0714 คุณกิติศักดิ์ ปิยะมโนธรรม การดำเนินการโครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่วันที่4 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบันโดยสามารถให้การช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงกลับบ้านเกิดเพื่อทำการกักตัวและรักษาตัวจำนวนหลายร้อยคน

นายกิติศักดิ์ ปิยะมโนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงร้อยเอ็ดและหน่วยกู้ภัยอุดมเวทย์ร้อยเอ็ดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในโครงการดังกล่าวที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาในการร่วมดำเนินการกับโครงการเสี่ยงตายนี้ แน่นอนทุกภารกิจมีความเสี่ยงยิ่งภาระกิจที่สมัครใจเข้ามาทำนี้เป็นภาระกิจที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19จากคนป่วย และกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องเดินทางไปรับไปส่ง จากร้อยเอ็ดไปกรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯมาร้อยเอ็ดระยะทางในการเดินทาง1,700-2,000 กิโลเมตรในแต่ละวันที่มีเคสที่ต้องเดินทางไปรับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนผู้ป่วยโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงชาวร้อยเอ็ดที่โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเข้ารักษาตัวได้และไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้จะด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาทั้งรถตู้กู้ภัยที่มีเพียงน้อยนิดและบุคคลากรที่มีจิตใจสาธารณะอันสูงส่ง พี้น้องขอความช่วยเหลือมาเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือและจะทำให้ดีที่สุด

สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายของปฎิบัติการในครั้งนี้ คือผู้ป่วยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้การช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยที่มีผลยืนยันการติดเชื้อแล้ว และ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ไม่มีโรงพยาบาลใดในพื้นที่ตรวจหาเชื้อให้ ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการลงทะเบียนให้กับประชาชนที่อยู่ใน 2 กลุ่มดังกล่าว ทุกวันมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือโทรเข้ามาปรึกษา ขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์วันหนึ่งนับร้อยสายหรือมากกว่านั้น อีกอย่างท่านที่ลงทะเบียนไว้และข้อมูลยืนยันถูกต้องชัดเจน ทางเราจะจัดรถเดินทางเข้าไปรับท่านถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงโดยจะขอความร่วมมือกับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงให้ปฎิบัติตัวก่อน ระหว่าง หรือเมื่อถึงปลายทางให้ไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนประกอบไปด้วย กลุ่มที่1 “ ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเชื้อยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ “ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีเอกสารผลการตรวจเชื้อ 2.มีการประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทางที่จะไปรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรงพยาบาลจะต้องยืนยันว่าจะรับเข้ารักษาจริง กลุ่มที่2 “ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ไม่มีที่จะไปตรวจยืนยันผลการติดเชื้อ “ สำหรับกลุ่มที่ 2 นี้ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง อธิเช่น อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน ทำงานที่เดียวกัน เป็นต้น หากท่านพบว่าท่านอยู่ในคุณสมบัติทั้ง 2 กลุ่มนี้ และมีความประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่บ้านเราจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-516724 สำนักงานหน่วยกู้ชีพนครสาเกต 095-5404300 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน หากท่านไม่มั่นใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-571-0714 คุณกิติศักดิ์ ปิยะมโนธรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ)

นายกิติศักดิ์ เล่าต่ออีกว่าจากกรณีที่พี่น้องประชาชนในโซเชียลหลายคนสอบถามเข้ามาทางเฟสบุ๊คบ้างไลน์บ้างเป็นห่วงเรื่องงบประมาณในการดำเนินการในโครงการดังกล่าว โครงการช่วยคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน กับภาระกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดตามความสมัครใจและร้องขอจากผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงผ่านทาง สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห์ หน่วยกู้ชีพนครสาเกต ตนยืนยันว่าทางสมาคมฯไม่เคยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่ายงานราชการใดเลย เงินที่ใช้จ่ายในการช่วยเหลือพี่น้องชาวร้อยเอ็ดกลับบ้านฯค่าน้ำมันรถ ค่าจ้างรถ อื่นๆเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาค สนับสนุนจากพี่น้องภาคประชาชนทั้งสิ้นและการใช้จ่ายเงินที่พี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคมาเพื่อการนี้ทางสมาคมฯจะใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้มากที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงการใช้จ่ายทุกบาทมีเอกสารรับรองและยืนยัน ขอร้องผู้ใหญ่บางท่านอย่าตีกินเลย หัวหน้าชุดปฎิบัติการฯกล่าวน้ำตาคลอเบ้า

ช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายกิติศักดิ์ ปิยะมโนธรรม คณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้ชีพนครสาเกต กล่าวฝากถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่ต้องการที่จะร่วมภารกิจในครั้งนี้ ตนยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งครับผม อยากจะให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันมาสัมผัสกับตัวเองมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าพี่น้องประชาชนบ้านเราคนร้อยเอ็ดเขาเหล่านั้นที่เป็นทั้งผู้ป่วยโควิด-19และกลุ่มเสี่ยง เขาอยู่กันอย่างไรไปรับเขากลับบ้านด้วยกัน คนเหล่านั้นเขารอความหวังจากเรา ฝากถึงพี่น้องคนร้อยเอ็ดที่ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงอย่าพึ่งเดินทางหนีกลับมาบ้านก่อนวันพุธนี้เราจะไปรับทุกท่านที่แจ้งความประสงค์ไว้และลงทะเบียนไว้กับเราซึ่งเยอะมากเราจะช่วยทุกท่านกลับบ้านให้ได้ เราสัญญา จากใจพวกเราหน่วยกู้ชีพนครสาเกตสงเคราะห์ร้อยเอ็ด หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงร้อยเอ็ดและหน่วยกู้ภัยอุดมเวทย์ร้อยเอ็ดพร้อมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนเราจะไม่ทิ้งกัน เราช่วยคนร้อยเอ็ดที่ป่วยโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงให้ได้กลับบ้าน นี่คือเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพวกเรา เราจะไม่หยุดยั้งตราบใดที่คนร้อยเอ็ดยังคงต้องการความช่วยเหลือเราจะทำเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ นายกิติศักดิ์ กล่าวในที่สุด

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400