สระบุรี/กรมประมงร่วมกรมชลประทาน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ สร้างระบบนิเวศคลอง26ขวาหลังขุดลอกแล้วเสร็จ

สระบุรี/กรมประมงร่วมกรมชลประทาน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ สร้างระบบนิเวศคลอง26ขวาหลังขุดลอกแล้วเสร็จ


วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายทรงกรด ใสแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ) โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดี กรมประมงเป็นประธาน พร้อมนายณรงค์ วงษ์ศิริ ผอ.ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่5 มีนายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมนายชูเกียรติ จันทร์ทอง และคณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ สระบุรี ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์คลอง26ขวา

เพื่อสร้างวงจรแหล่งอาหารให้ประชาชนตำบลหนองโรง และตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีหลังมีการขุดและลอกคลองที่ตื้นเขินมานาน 50 ปี ซึ่งกรมชลประทานได้ให้ทีมงานเครื่องจักรกลที่5นำเครื่องจักรหนักลงพื้นที่ขุดลอกคลอง26ขวาและในระยะทาง14กิโลเมตรใช้เวลากว่า1เดือนจึงแล้วเสร็จจึงได้ประสานกรมประมงเพื่อปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศจำนวน300,000ตัวและกุ้งก้ามกร้ามอีกด้วย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน