ลำปาง-มทบ.32 ขานรับนโยบายกองทัพบก เดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 กำลังพลและครอบครัว (ชมคลิป)

ลำปาง-มทบ.32 ขานรับนโยบายกองทัพบก เดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 กำลังพลและครอบครัว

 

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กอปรกับมีความห่วงใยความปลอดภัยของกำลังพลจึงได้มีนโยบายพิทักษ์พลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัวนั้น มณฑลทหารบกที่ 32 ได้ยกระดับมาตรการพิทักษ์พล เดินหน้าค้นหาโรคโควิดที่อาจเข้ามา นำพาความปลอดภัย ให้มีต่อกำลังพลพร้อมครอบครัว


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้ พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดเจ้าหน้าที่จาก รพ.ฯ ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กำลังพลและครอบครัวถึงที่พักอาศัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่างแท้จริง ในวันนี้ได้ตรวจเชิงรุก ณ แฟลตที่พักของกำลังพล กองร้อยฝึกรบพิเศษประตูผา ในเขตค่ายสุรศักดิ์มนตรี 2 ซึ่งมีกำลังพลและครอบครัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโดยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test จำนวน 101 คน ผลการตรวจเป็นลบ/ทุกคนปลอดภัย/ไม่มีเชื้อโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการนั้นใช้งบประมาณจากรายรับสถานพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ทั้งนี้หน่วยจะได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกฯในพื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีทั้งเขต 1 และเขต 2 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวของหน่วยอย่างแท้จริงต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม