ลำปาง-มทบ.32 พบปะหารือ ผอ.สวท. ในการช่วยเหลือปชช. ทางด้านปชส. ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

ลำปาง-มทบ.32 พบปะหารือ ผอ.สวท. ในการช่วยเหลือปชช. ทางด้านปชส. ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคุณเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในโอกาสนี้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ได้สัมภาษณ์สด/เผยแพร่ทาง FM 97 MHz โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวถึงภารกิจของทหารในการช่วยเหลือประชาชนชาวลำปางทั้งให้การสนับสนุน จังหวัดลำปาง ในห้วงสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่การจัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม, การจัดกำลังพล Army Delivery นำสิ่งของที่ชาวลำปางมีน้ำใจร่วมบริจาคผ่านหน่วยทหารนำไปมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของทหาร ได้ช่วยเหลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางในการรับผู้ป่วยโควิดมารักษา ณ โรงพยาบาลปัจจุบันมี 13 คน นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือกับประชาชนชาวลำปางในการดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันตน เชื่อและปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อเมืองหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กำหนดมาตรการสำคัญต่างๆล้วนต้องการให้ประชาชนลำปางได้ปลอดภัยจากโควิดทั้งสิ้น บรรยากาศการพัฒนาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความชื่นมื่น ทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อผลสำคัญคือประโยชน์ได้เกิดต่อประชาชนชาวลำปางในโอกาสหน้าต่อไป
“พัฒนาสัมพันธ์ ด้วยจิตตั้งมั่นไมตรี สามัคคีงานประชาสัมพันธ์ ก่อเกิดประโยชน์ต่อปวงประชา เมืองรถม้าถ้วนหน้ากัน”

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม