เพชรบูรณ์-เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งแรก ในอำเภอวังโป่งรับผู้ป่วยในพื้นที่ 44 เตียง (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งแรก ในอำเภอวังโป่งรับผู้ป่วยในพื้นที่ 44 เตียง

 

ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังโป่ง หมู่13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ พระครูกิตติพัชโรภาส เจ้าอาวาสวัดเกตุสามัคคีธรรม เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอวังโป่ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามวังโป่ง โดยใช้อาคาร เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในอำเภอ เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถ รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด44 เตียง


โดยอาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังโป่งซึงได้ปิดทำการมานาน มีอยู่ 2ชั้น ส่วนรอบบริเวณล้อมรั้วด้วยสังกะสี แยกส่วนป้องกันการเข้าออกอย่างเข้มงวด โดยในขั้นตอนแรกจะเริ่มเปิดใช้ก่อน ชั้นที่ 1 มี 16 เตียง ชั้นที่ 2 มี 28 เตียง ห้องน้ำทั้งหมด 8 ห้อง โดยให้บุลากรการแพทย์ใช้จำนวน 2ห้อง และผู้ป่วยจะใช้ 6ห้อง

ทั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล อบต.ทั้ง7 แห่ง รวมทั้งเจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งชาวอำเภอวังโป่ง ที่ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ประกอบกับ นายขวัญ ชัยนาคไทย ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ดูแลสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังโป่ง ที่ให้ใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ในส่วนทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลผู้ป่วยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขวังโป่งในการจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วย


ด้านนายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่ง กล่าวว่า ในวันนี้อำเภอวังโป่ง ได้เปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเกิดจากความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของชาววังโป่ง จัดสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น แยกเป็น 4 ส่วน ส่วนล่างเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีก3 ส่วน จะเป็นเตียงผู้ป่วย ซึ่งรองรับได้ทั้งหมด 44 เตียง ซึ่งเดิมที เป็นอาคารสำนักงานการประถมศึกษาวังโป่ง ซึ่งถูกยุบรวม ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงนำงบประมาณมาจัดปรับปรุง บำรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป


นายสุรศักดิ์ จันทร์เกตุ ผอ.รพ.วังโป่ง กล่าวว่า โดยอำเภอวังโป่ง มีผู้ป่วยโควิด 19 สะสมอยู่ 61 ราย กำลังรักษาอยู่ 22 ราย ซึ่งผู้ป่วยหนักที่ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ คือผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่เชื้อลงปอดแล้ว ในส่วนของ 3 แม่ลูก พบว่า แม่มีอาการปอดติดเชื้อและน้ำท่วมปอด จึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส่วนลูกอีก 2 คนส่งไปพร้อมกัน เพราะต้องไปอยู่ใกล้ชิดแม่ ขณะนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ที่มีภูมิลำเนาเฉพาะในอำเภอ เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถ รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด44 เตียง ที่ หมู่13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม