สงขลา-รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับทหาร เตรียมการอุปสมบทเทิดพระเกียรติฯ จำนวน 69 รูป

สงขลา-รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับทหาร เตรียมการอุปสมบทเทิดพระเกียรติฯ จำนวน 69 รูป

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมวัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดนาทวี / รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา หรือเกจิดังภาคใต้ ได้เรียกเจ้าอาวาสวัดต่างๆในเขต อ.นาทวี, เทพา, จะนะ และ อ.สบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ติดอยู่กับพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งบางวัดก็มีพระภิกษุน้อยมาก บางวัดมีเพียง 1 รูป ทางกองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอได้มาบรรพชาอุปสมบท 1 พรรษา

เพื่อชาวพุทธในเขตพื้นที่ได้ทำบุญประกอบกิจกรรม และสังฆกรรมของชาวพุทธซึ่งได้จัดบรรพชาอุปสมบทตามโครงการมาหลายปีแล้ว ในปีนี้ต้องเตรียมการให้เข้ากับสถานการณ์มีการเว้นช่วงรักษาระยะห่าง โดยจะนำผู้ประสงค์บรรพชาอุปสมบทไป sword ที่ รพ.สมเด็จพระบรมราชินาถอำเภอนาทวีก่อน หลังจากนั้นนำไปบรรพชาอุปสมบทตามวัดต่างๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัย และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม