เชียงใหม่-มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64

เชียงใหม่-มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสา วัดบ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการ” อนุรักษสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ” ณ ป่าชุมชนบ้านผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยทำพิธีบวชป่า และปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ มีหน่วยงานร่วมพัฒนาประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี, สถานีตำรวจภูธรแม่แตง , เทศบาลตำบลแม่หอพระ , โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม , โรงเรียนบ้านผึ้ง , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้านผึ้ง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม