ระยอง-องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ (มีคลิป)

ระยอง-องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่

 

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมสมาชิกสภา อบจ.ระยอง มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ตามโครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19


โดยทางด้าน นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็ได้นำถุงยังชีพดังกล่าวไปมอบให้กับผู้พิการ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลทับมาทั้ง 8 หมู่บ้านๆ ละ 25 ชุดต่อไป


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม