#สุรินทร์#โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จัดชุดทีมแพทย์ ทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) ให้กับทหารใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

#สุรินทร์#โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จัดชุดทีมแพทย์ ทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) ให้กับทหารใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จัดชุดทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล และทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ดำเนินการฉีดวัคซีนของซิโนแวค เข็มแรก แก่ทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 25 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 249 ราย พร้อมซักประวัติ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพโดยรวมทั้งหมด โดยปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลน้องทหารใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพ พันเอกสงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เบื้องต้นจากการคัดกรองทหารใหม่พลัดที่ 1/64 พบผู้มีอาการสีแดง จำนวน 3 ราย สีเหลือง (กลุ่มเฝ้าระวัง) 66 ราย

โดยเบื้องต้นหลังการฉีดวัคซีนพบว่าพลทหารทุกนายมีอาการปกติทุกราย ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติ 8 ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดยทางโรงพยาบาลจะมีการติดตามสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้พร้อม พร้อมทั้งให้ทหารใหม่รายงานอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกๆ 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ผ่าน “Application หมอพร้อม” หากมีอาการผิดปกติในการฉีดวัคซีน ก็สามารถรายงานการอาการ และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินได้เตรียมความพร้อมในการรักษาทหารใหม่หากพบมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเตรียมห้องแยกโรคของโรงพยาบาลไว้ จำนวน 12 เตียง และเตียงสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 25 อีก 80 เตียง


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ