สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์พระราชทานฯ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์พระราชทานฯ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ LQ พื้นที่ตำบลไพรวัน อ.ตากใบ รวม 4 แห่ง จำนวน 35 แกลลอน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ 6 ก.ค.64 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเจลแอลกอฮอล์พระราชทานฯ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 แห่ง และศูนย์ LQ ที่โรงเรียนบ้านคลองตัน ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แกลลอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โดยจุดแรกพลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางไปมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานฯ ให้กับโรงพยาบาลสนามศาลาอุ่นไอรัก ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส (โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ) โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบฯ

จากนั้นเดินทางไปมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานฯ ที่โรงพยาบาลสนาม ร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และที่โรงพยาบาลสนาม โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเขือ อ.เมือง จ.นราธิวาส และเดินทางต่อไปยังศูนย์ LQ ที่โรงเรียนบ้านคลองตัน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ เพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานฯตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม