ลำปาง-ช่างกล้าฝ่าฝืนคำสั่ง พรบ.โรคติดต่อ อ.เมืองลำปางสั่งเชือดรายแรก

ลำปาง-ช่างกล้าฝ่าฝืนคำสั่ง พรบ.โรคติดต่อ อ.เมืองลำปางสั่งเชือดรายแรก

วันนี้ 5 ก.ค. 2564 เวลา 14.00 น. นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง (ศปก.อ.เมืองลำปาง) มอบหมายให้นายภูวิศร ขุนโขลนสถาพร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ศปก.ทม.เขลางค์นคร) ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ณ สภ.เขลางค์นคร ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จากกรณีได้รับข้อร้องเรียนเรียนว่ามีการรวมตัวกันดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากคนหลายพื้นที่ ในงานแต่งงานภายในบ้านทุ่งกู่ด้าย ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อที่ผ่านมา อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างออกไป ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและรวดเร็ว

จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ขออนุญาตจัดงานประเพณี/กิจกรรมรวมตัวของคนจำนวนมาก ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 16.30 – 22.00 น. ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ต่อ ศปก.ทม.เขลางค์นคร และได้รับอนุญาตตามมาตรการสาธารณสุขแล้ว นอกจากนี้ทางประธานชุมชนและอสม.ในพื้นที่ได้ทำการตักเตือนและแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวในการจัดงานดังกล่าวแล้ว แต่ได้กระทำการฝ่าฝืนฯ อันอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ถือเป็นกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2528 ม.34 (6) พงส.สภ.เขลางค์นคร ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน