กาฬสินธุ์ ท้องถิ่นเตรียมเปิดจุดกักตัวกลางตำบลรับคนกาฬสินธุ์กลับบ้าน

กาฬสินธุ์ ท้องถิ่นเตรียมเปิดจุดกักตัวกลางตำบลรับคนกาฬสินธุ์กลับบ้าน

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมรับคนกาฬสินธุ์กลับบ้าน สั่งการ อปท. 18 อำเภอ 151 แห่ง เปิด Local Quarantine ทุกตำบล กักตัวศูนย์กลางระดับตำบล สังเกตอาการก่อนเข้าหมู่บ้าน ขณะที่บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ ตั้งด่านชุมชนเคร่งครัด คัดกรองเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด-19
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ภายหลังที่ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ อปท.แต่ละพื้นที่ เตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

โดยมอบหมายให้ทางท้องถิ่นอำเภอสหัสขันธ์ สั่งการไปยัง อปท. ในพื้นที่ 18 อำเภอ 151 แห่ง ทั้งจังหวัด ที่จะเตรียมศูนย์กักตัวกลางระดับตำบล หรือ Local Quarantine สอดรับกับ State Quarantine ระดับอำเภอของฝ่ายปกครอง หลังคาดการณ์ว่าหากมีการปิดแคมป์คนงาน และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ จะมีคนกาฬสินธุ์ตัดสินใจกลับบ้านเกิดจำนวนมาก แม้ว่าจะมีผลตรวจไม่รับเชื้อก็ต้องเข้ารับการกักตัว ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะขอความร่วมมือให้รายงานตัวกับ 4 ทหารเสือ และกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน


พ.จ.ต.สำเนียงกล่าวอีกว่า สำหรับความพร้อมของท้องถิ่น ในการเปิด Local Quarantine นั้น จากการประเมินพบว่าทุกแห่งมีความพร้อม เนื่องจากในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในรอบแรกนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง จาก 4 ทหารเสือ ทั้งในส่วนของการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่จะต้องสอดส่องดูแล เก็บข้อมูล และรักษามาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในการเปิด Local Quarantine ในครั้งนี้ อปท.แต่ละแห่ง ก็ได้มีการตระเตรียมความพร้อมของสถานที่ โดยทำความเข้าใจกับชุมชน เลือกใช้สถานที่ที่เหมาะสม ฆ่าเชื้อทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการกักกันตัวและประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจ


ขณะที่บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อ.สหัสขันธ์ นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชนบ้านคำคา และมอบอาหารสดให้กับ นายราชัน คุณาประถม กำนันตำบลโนนศิลา ที่นำผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม.และอาสาสมัครหมู่บ้านตั้งด่านเพื่อคัดกรองกลุ่มที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน หลังในพื้นที่บ้านคำคา มีผู้ป่วยรับเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรักษา 1 ราย โดยด่านชุมชน จุดบ้านคำคา เป็นมติของชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่ ปกปิดข้อมูล และไม่กักตัว ซึ่งลูกหลานที่จะกลับภูมิลำเนาจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนจึงจะเข้าหมู่บ้านได้ ส่วนพื้นที่กักตัว จะอยู่ที่เทศบาลตำบลโนนศิลา หรือหากจะกักตัวที่บ้าน ก็จะมี อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ผลัดเปลี่ยนไปตรวจสังเกตอาการตลอด 14 วัน

/////////////////////////
บรรยายภาพ
1. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น