คน จชต.วอนรัฐบาลเร่งสร้าง “เมืองต้นแบบ” เพื่อแก้ปัญหา”ว่างงาน”

จากกรณีของการระบาดของ”โควิด 19” ที่ทำให้ประเทศมาเลเซียปิดประเทศและให้คนต่างชาติเดินทางออกจากประเทศมาเลเซีย ทำให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนหลายหมื่นคนที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย ต้องเดินทางกลับประเทศและกลายเป็นคนตกงาน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนั้น


นางรอกีย๊ะ สาแม แรงงานคนหนึ่งใน จ.ปัตตานี ที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย และกลายเป็นคนตกงาน ไม่มีงานทำมาแล้วหลายเดือน ได้กล่าวว่า นอกจากตนเองแล้ว ยังมีคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกจำนวนมาก ที่ขณะนี้กลายเป็นคน ว่างงาน ไม่มีรายได้ ต่างได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้า
ที่ ผ่านมา พวกเราจำนวนหนึ่ง ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ในการหางานให้ทำ ซึ่งเป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ไกลออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นที่ จ.เพชรบุรี,กาญจนบุรี, และอื่นๆ แต่จำเป็นต้องไปเพราะทุกคนต่างต้องการได้งานทำ


พวกเรารู้ว่า รัฐบาลมีโครงการ เมืองต้นแบบ เพื่อให้มีการลงทุนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากเกิดขึ้นได้ ก็จะเป็นผลดีกับคนใน 4 จังหวัด ที่ว่างงานเป็นจำนวนมาก และยังมีลูกหลานเราที่เรียนหนังสือจบออกมาแล้วไม่มีงานทำ ในขณะที่ สวนยาง ไร่นา ก็มีบ้าง ไม่มีบ้าง ไม่สามารถสร้างฐานะให้กับครอบครัวได้


ดังนั้นจึงอยากขอให้ ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการในเรื่องของเมืองต้นแบบ ที่ไม่เห็นความคืบหน้า เช่นเมืองต้นแบบ ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่เห็นแต่ นโยบาย เห็นแต่โครงการ แต่ไม่มีความคืบหน้าให้มองเห็น และ เมืองต้นแบบที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีข่าวว่า เป็นโครงการใหญ่ ที่ทำให้มีคนได้ทำงานเป็นจำนวนมาก ถ้าเป็นจริงรัฐบาลต้องเร่งให้ เอกชนที่เป็นผู้ลงทุน เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้คนในพื้นที่มีงานทำที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอื่นๆ


นายอับดุลเลาะห์ จะปากียา แรงงานผู้หนึ่งที่ตำงานจากประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวว่า ยังโชคดีที่ ศอ.บต. ได้ส่งเสริมให้ นักลงทุน มาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ปัตตานี ทำให้ ลูก หลาน ของคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งมีงานทำ แต่ตนเอง และเพื่อนๆ ที่เดินทางกลับจาก มาเลเซีย ยังว่างงาน และไม่แน่ใจว่า “โควิด 19” จะจบลงเมื่อไหร่ จะได้ไปทำงานที่มาเลเซียอีกหรือไม่ ดังนั้นจึงอยากให้ รัฐบาล เร่งดำเนินการให้มี โครงการใหญ่ๆ ในพื้นที่ ใน 4 จังหวัด โดยเฉพาะที่ อ.จะนะ ที่มีข่าวว่า เป็น นิคมอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ที่ต้องการคนทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากให้เร่งดำเนินการ เพื่อเป็นช่องทางให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีงานทำ


สำหรับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ หรือ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ตั้งอยู่ใน อ.จะนะ จ.สงขลานั้น แหล่งข่าวกล่าวว่า มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ทั้งในส่วนของ เอกชน ผู้ลงทุน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ศึกษารายละเอียดต่างๆของโครงการ และเรื่องของขบวนการสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องดำเนินการทำรายละเอียดเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา