ลำพูน – กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยื่นหนังสือขอผ่อนปรนการขยายเวลาเปิดให้บริการ

ผวจ.ลำพูน หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับทราบปัญหา หลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบการฯได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้จังหวัดผ่อนปรนการเปิดให้บริการสถานประกอบการ ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนถึงเวลา 22:00 น.

วันนี้( 5 ก.ค.64 ) ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 09:30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรุยทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย รอง ผวจ.ลำพูน , รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) , ผบก.ภ.จว.ลำพูน , ปจ.ลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนักดนตรี รวมจำนวน 27 ราย เพื่อรับทราบปัญหาของผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยกลุ่มผู้ประกอบการฯได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากจังหวัดฯ ให้ผ่อนปรนการเปิดให้บริการสถานประกอบการ ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนถึงเวลา 22:00 น. เพื่อให้ร้านค้าได้มีเวลาให้บริการลูกค้า และจำหน่าย สินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น และขอให้ทางจังหวัดฯ ผ่อนปรนให้มีการเปิดเพลง หรืออนุญาตให้มีการแสดงดนตรี(โฟล์คซอง) ในร้านได้เพื่อให้นักดนตรีได้ประกอบอาชีพ มีรายได้

นายจารึก จันทวัฒนะ ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตั้งแต่ระลอกแรก จนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้รับผลกระทบ ทำให้ต้องปิดร้าน และนักดนตรีไม่มีงานแสดงดนตรี ทำให้ไม่มีรายได้ที่จะดูแลครอบครัว กลุ่มผู้ประกอบการฯจึงขอความช่วยเหลือจากภาครัฐให้มีความแนวทางการผ่อนปรน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ เป็นการช่วยให้พนักงาน และนักดนตรีมีรายได้ เลี้ยงครอบครัว

ปจ.ลำพูน กล่าวว่า การออกคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ที่ออกเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยอนุญาตให้ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการบริโภคสามารถ เปิดได้ถึงเวลา 21:00 น. และงดการเปิดเพลงหรือแสดงดนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 การออกตรวจของกลุ่มงานฝ่ายปกครองมีความเห็นใจผู้ประกอบการฯ มีถูกจำกัดเวลาในการเปิดร้าน และขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดฯ ได้คลี่คลายลง..

ด้าน ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า จ.ลำพูนเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วน ได้รับผลกระทบการการขาดรายได้ และ จ.ลำพูนจะรับเรื่องขอความช่วยเหลือ จากกลุ่มผู้ประกอบการของ จ.ลำพูน นำเสนอไปยัง ศบค. ส่วนกลาง ให้รับทราบปัญหา ของจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ จ.ลำพูนเป็นหนึ่งใน 53 จังหวัด ให้สามารถฟื้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวได้.. ผวจ.ลำพูน กล่าวในที่สุด

สืบเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจการบริการใน จ.ลำพูน ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร นักดนตรี พนักงานของสถานประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาตรการการเปิด-ปิดของสถานประกอบการธุรกิจบริการ ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ประกอบการธุรกิจบริการ ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้ออกเป็นคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 68/2564 คำสั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบระเบียบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)

เพื่อเป็นการหาแนวทางในการดำเนินการ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของ จ.ลำพูนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ และให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางจังหวัดฯ พิจารณาความเป็นไปได้และหาแนวทางการปฏิบัติในการเปิด – ปิด ของสถานประกอบการธุรกิจบริการ จ.ลำพูน ต่อไป

ต่อมาเวลา 09:00 น. นายวรยุทธฯ ได้เชิญกลุ่มเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันที่ห้องประชุมจามเทวีดังกล่าว

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม