มุกดาหาร #เปิดรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยไม่มีเตียงจาก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ชมคลิป)

มุกดาหาร #เปิดรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยไม่มีเตียงจาก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
………………………………………………………….

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายพงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พ.ต.ท. จิตติ์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจังหวัดมุกดาหาร

หรือ “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร” อาคารจงวุฒิเวศย์ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมุกดาหารแต่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วติดเชื้อโควิด-19 และได้แจ้งความประสงค์ขอกลับมารักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 3 คน เจ้าหน้าที่ อส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 11 คน รวมทั้งหมด 15 คน โดยในเบื้องต้นจัดเตียงรองรับไว้ 40 เตียง และสามารถเสริมเตียงได้สูงสุด 180 เตียง

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีความพร้อม 100% ที่จะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในวันนี้เป็นวันแรก เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid19 ที่ได้รับผลกระทบในการักษาตัวจากนโยบายปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จนทำให้ประชาชนชาวมุกดาหารต้องเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านของตนตามอำเภอต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล จังหวัดจึงได้เริ่มเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในวันนี้ดังกล่าว

นายพงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อ covid19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การนำบุคลากรทางการแพทย์จากทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร มาบริหารจัดการร่วมกันทำงานที่โรงพยาบาลสนามจะสามารถทำให้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยแยกผู้ป่วยที่มีอาการหนักไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็จะถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมด ซึ่งในขณะนี้ ขั้นตอนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 10 มีการเตรียมความพร้อมทั้งยาและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดมุกดาหารซึ่งจะใช้รองรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนคนไข้หรือผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 19 ที่มีอาการหนักก็จะส่งเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง และรักษาผู้ป่วย จึงมั่นใจว่าจะสามารถดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 19 ที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ในวันนี้ จังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 10 คน รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 66 คน แยกเป็นประชาชนที่ในจังหวัดที่ตรวจพบ 53 คน และตรวจพบเชื้อจากต่างจังหวัดแล้วกลับมารักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหาร 13 คน รักษาหายแล้ว 38 คน คงเหลือยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล 27 คน
****************************************

ภาพ/ข่าว ชุด ฉก.พญาอินทรีย์/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม