นิพนธ์ จัดให้ ‘ตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19’ ลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

นิพนธ์ จัดให้ ‘ตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19’ ลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นวงกว้าง จึงได้มอบหมายให้การประปานครหลวง (กปน.) จัดโครงการ “ตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  เพราะนอกจากการดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแล้ว การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม ก็เป็นภาระหน้าที่สำคัญของ กปน. ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย และสามารถบรรเทาปัญหาในยามวิกฤตและช่วงที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ได้มีโอกาสรับการแบ่งปัน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่พนักงาน กปน. จะได้แสดงน้ำใจ แบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องคนไทยอีกด้วย

“ การประปานครหลวง (กปน.) รู้สึกยินดีที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยการแบ่งปันน้ำใจไปสู่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีกำลังพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มาร่วมแบ่งปัน นำอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาร่วมเติมใน “ตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19” ได้ด้วยเช่นกัน” นายนิพนธ์กล่าว

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้จัดอาหารกึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มปาป้า ให้บริการฟรี ที่ตู้ กปน. เติมสุข ซึ่งจะตั้งอยู่ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน 2564 เพื่อช่วยเติมความสุข เติมกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 กปน. ได้มีมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อาทิ ในปี 2563 มีมาตรการใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรก และลดค่าน้ำ 20% เป็นระยะเวลา 3 เดือน, มาตรการผ่อนชำระค่าน้ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม, มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ และในปี 2564 กปน. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ด้วยส่วนลด 10% ค่าติดตั้งประปาใหม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน, มาตรการลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน, การมอบเงินให้ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ ทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่มปาป้ารวมแล้วกว่า 100,000 ขวดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการอีกด้วย

 

////