ชุมพร – ตรวจแนะนำร้านอาหาร ตามมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน

ชุมพร – ตรวจแนะนำร้านอาหาร ตามมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน

นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจแนะนำตามมาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหารในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายอำเภอเมืองหลังสวน พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  นายอุดม ศรีสมทรง  พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายคมสัน ญาณวัฒนาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร ป้องกันจังหวัด จ่าจังหวัด สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร ร่วมสนธิกำลังปฏิบัติการลงพื้นที่ ตรวจกำชับร้านอาหาร ถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอหลังสวน ได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้สามารถดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.

นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในครั้งนี้ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอหลังสวน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้สามารถดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ต้องไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับ ผับ บาร์ คาราโอเกะยังไม่อนุญาตให้เปิดให้บริการ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีการพิจารณาให้หยุดทันที

นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ ร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งผ่อนคลายให้สามารถดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยมีเงื่อนไข อาทิ ต้องควบคุมไม่ให้แออัด นั่งได้ไม่เกินโต๊ะละ 4 คน เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร ห้ามมีการแสดงดนตรีสด ร้องเพลง ตู้เพลงคาราโอเกะ เปิดเพลงเสียงดัง หรือถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายการบันเทิง ห้ามมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เชียร์เบียร์ ชงเหล้า หรือกิจกรรมมั่วสุม นอกจากนี้ทางร้านอาหารจะต้องมีจุดคัดกรองเข้า-ออกทางเดียวที่ชัดเจน บันทึกการเข้าใช้บริการ มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้แยกตัว ณ จุดพักคอยที่จัดไว้เฉพาะ และวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง จัดจุดบริการเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล มีการทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ให้มีการเว้นระยะห่าง และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม