มทบ.๔๔  รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

มทบ.๔๔  รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

เมื่อ ๑ ก.ค.๖๔ , ๐๘๓๐ พล.ต.เสนีย์  ศรีหิรัญ  ผบ.มทบ.๔๔  เดินทางไปเป็นประธานในพิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ณ  อาคารอเนกประสงค์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ.๔๔

ในโอกาสนี้  ผบ.มทบ.๔๔ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่น้องๆ ทหารใหม่ทุกนาย ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละ  ขอให้ภาคภูมิใจในการเป็นทหาร และขอให้ตั้งใจรับการฝึก  ซึ่งการฝึกจะเป็นไปตาม ระเบียบ คำสั่ง ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ทุกอย่าง

ซึ่งจากการรายงานตัวของน้องๆทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในครั้งนี้   มีการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙  ตามคำแนะนำของกรมแพทย์ทหารบก และตามคำแนะนำของ สาธารณะสุขจังหวัดชุมพร  อย่างเคร่งครัด  โดยมีการตรวจคัดกรองโรค วัดอุณภูมิ  เว้นระยะห่าง  แบ่งทหารเป็น ๓ กลุ่ม ( แดง  เหลือง  เขียว ) ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามาในสถานที่แรกรับ ทหารใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙

 

จากนั้น เวลา ๑๑๐๐ น. ผบ.มทบ.๔๔ ได้เดินทางไปหน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.มทบ.๔๔ เพื่อแนะนำ/เน้นย้ำ การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่ ทบ.กำหนด และเป็นไปตาม ข้อสั่งการของ มทภ.๔ ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ ทราบ

 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514