นายก ทต.เขาชีจรรย์ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

นายก ทต.เขาชีจรรย์ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


วันนี้ 29 มิ.ย 64 เวลา 09.00 น. นาย ธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วัดหนองจับเต่า หมู่ที่ 5 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี


นาย ธณพง โคตรมณี กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดกำลังคุกคามขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มีความห่วงใยต่อสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และสมาชิกในชุมชนให้มีความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำ และมีแนวทางในการจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสมประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไป


โดยมี ร.ต.อ.ชัชชัย ศรีพลัง สว.อก.สภ.นาจอมเทียน นาย ธนพัฒน์ บรรบุปผา กำนันตำบลนาจอมเทียน นาย วีรากร มณีทรัพย์สุคนธ์ ครูประจำศูนย์ กศน.วัดหนองจับเต่า เป็นวิทยากร มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ร่วมพิธีในวันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม