รพ.พระมงกุฎเกล้าจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 อย่างต่อเนื่อง

รพ.พระมงกุฎเกล้าจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 อย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่วันที่ 7มิ.ย.2564เป็นต้นมา สำหรับผู้อายุมากกว่า 50ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จองผ่านระบบหมอพร้อม โดยเป็นวัคซีน Astrazeneca ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ในแต่ละวันมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนประมาณ 1000ราย และได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นและผู้ป่วยติดเตียงด้วย ในการนี้กองทัพบกโดยกรมดุริยางค์ทหารบกได้จัดดนตรีขับกล่อมให้ผู้รับวัคซีนได้ผ่อนคลายภายหลังฉีดวัคซีน