นราธิวาส-เร่งด่วนในการปรับปรุงพื้นที่หาดนราทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว

นราธิวาส-เร่งด่วนในการปรับปรุงพื้นที่หาดนราทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการปรับปรุงพื้นที่หาดนราทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองนราธิวาส ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนราธิวาส นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างจึงทำให้หาดนราทัศน์ยังขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจากนโยบายของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันกับแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้การพัฒนาเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดระเบียบ ต่างๆ โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของ อาคาร 30 คูหา เป็นจุดแรกก่อน ซึ่งเป็นอาคารที่ได้ทิ้งว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน โดยจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อจัดทำเป็นจุดแลนด์มารค์ให้พี่น้องประชาชนได้มาพักผ่อนและถ่ายภาพที่ระลึก หลังจากนั้นก็จะได้ดำเนินการปรับปรุง และจัดระเบียบในจุดอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม