เมืองพัทยา เตรียมจัดระเบียบเรือบริการ นทท.กว่า 1,600 ลำ

เปิดประชุมสภาเมืองพัทยา เตรียมจัดระเบียบครั้งใหญ่ธุรกิจเรือท่องเที่ยวพัทยา กว่า 1,600 ลำ


วันที่ 28 มิ.ย.64 เมืองพัทยา ได้จัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ยื่นกระทู้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการใช้ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ของผู้ประกอบการสปีดโบ้ท หลังจากมีการร้องเรียนถึงการบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เพราะไม่มีราคากลางในการควบคุมการจำหน่ายตั๋ว ให้บริการเดินเรือข้ามฟาก
ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาเรื่องดังกล่าวมีมานานแล้ว และเมืองพัทยาก็ได้มีการจัดระเบียบมาโดยตลอด จนมาเข้าสู่ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว จึงหาวิธีเอาตัวรอดเพื่อต่อชีวิตธุรกิจ จนอาจทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องมาตรฐานค่าบริการตามมา


ที่ผ่านมาเมืองพัทยา ทางนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมในเรื่องของการจัดระเบียบอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ จากข้อมูลที่มีพบว่า น่านน้ำอ่าวพัทยา มีกลุ่มธุรกิจเรือท่องเที่ยวให้บริการอยู่มากกว่า 1,600 ลำ นอกจากนี้การได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังพบจุดจำหน่ายตั๋วมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นภาพรวมในการประกอบการว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไร


นายสนธยา คุณปลื้ม ยังได้ขอให้ผู้ประกอยการเรือทั้งหมดอยู่ในระเบียบ และรอความเป็นรูปธรรมของการสั่งการและการประกาศของเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งลดความขัดแย้งด้วยการอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ เมืองพัทยา จะได้เตรียมแผนในการวางระเบียบเรื่องนี้ครั้งใหญ่ โดยเรือทั้งหมดจะต้องขึ้นทะเบียนตามประกาศของเมืองพัทยา เพื่ออัพเดทล่าสุด
และจะได้จัดทำจุดจำหน่ายตั๋วเดินเรือ ที่มีการกำหนดราคาที่ชัดเจนมากขึ้น โดยในขณะนี้ตามที่มีผู้ประกอบการตั้งจุดจำหน่ายตั๋วอยู่บริเวณต่างๆ เป็นจำนวนมากนั้น เมืองพัทยา ได้อนุโลมให้ทำมาหากินไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งจัดระเบียบอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม