ลำปาง-ผู้ว่าหมูป่าแจงวันนี้แตกแล้ว 3 ราย หลังไร้ผู้ติดเชื้อมานานกว่า 30 วัน

ลำปาง-ผู้ว่าหมูป่าแจงวันนี้แตกแล้ว 3 ราย หลังไร้ผู้ติดเชื้อมานานกว่า 30 วัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ชี้แจงสถานการณ์โรคโควิด– 19 จังหวัดลำปาง ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดลำปางไม่มีรายงานผู้ป่วยติดต่อกัน 30 วัน อย่างไรก็ตามได้มีการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดลำปาง ซึ่งมีโอกาสที่จะติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น ทำให้ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 3 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง แลโรงพยาบาลเวชชารักษ์ เกาะคา โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผู้ป่วยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อไปศึกษาดูงานธุรกิจขายเนื้อวัวที่ร้าน Sun Beef จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับ ผู้ป่วยรายที่ 2 เพศชาย อายุ 26 ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และเดินทางกลับมาที่จังหวัดลำปางพร้อมกัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนกระทั่ง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทั้ง 2 รายทราบว่าเจ้าของร้าน Sun Beef ติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลลำปาง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง ผู้ป่วยรายที่ 3 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย ทำงานในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานครกับสามีชาวลำปาง ผู้ป่วยมีแผนเดินทางกลับจังหวัดลำปางพร้อมสามี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564

ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ยังไม่ทราบผลการตรวจ ระหว่างการเดินทาง โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อถึงจังหวัดลำปางจึงไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์-เกาะคา
ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคได้ทำการติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยแล้ว ซึ่งทั้งหมดได้กักแยกตัวเองที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดลำปางไม่มีรายงานผู้ป่วยติดต่อกัน 30 วัน ผู้ป่วยใหม่ทั้ง 3 รายเดินทาง มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงทั้งสิ้น จังหวัดลำปางจึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัด
ลำปางอย่างเคร่งครัด ดังนี้


1. ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสแกน QR code “ลำปางชนะ” (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2. ให้รายงานตัวต่อ อสม. / ผู้นำชุมชน / จนท.สาธารณสุข ในพื้นที่ ของทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้กรณีมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา) ให้กักตัวเป็น
เวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง


กรณีที่ท่านทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามายังจังหวัดลำปาง ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการรักษาทันทีโดยไม่หยุดแวะที่ใด หรือ แจ้งผ่านสายด่วนโควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 093-1408023 โดยไม่ปกปิดไทม์ไลน์ข้อมูลการเดินทาง เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการเดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยง มีความแออัดและไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ได้ แก่ สถานบันเทิง บ่อนการพนัน จังหวัดลำปาง
จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวลำปางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด คือ
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง ไม่ไปในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา
H : Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และ
T : Tracking เช็คอินทุกสถานที่ ที่เข้าไปด้วยการสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม