โฆษกกองทัพเรือแจง แพนเค้ก เขมนิจ ร่วมงานกองทัพเรือ ทราบภายหลังว่าติด โควิด 19 ยืนยันมาตรการเข้ม ผู้ร่วมงานเสี่ยงต่ำ แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการ

โฆษกกองทัพเรือแจง แพนเค้ก เขมนิจ ร่วมงานกองทัพเรือ ทราบภายหลังว่าติด โควิด 19 ยืนยันมาตรการเข้ม ผู้ร่วมงานเสี่ยงต่ำ แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการ

วันนี้ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีที่ นางสาว เขมนิจ จามิกรณ์ แพนเค้กโฆษกพิเศษกองทัพเรือ แจ้งผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID – 19 ว่า มีผลเป็นบวก โดย ระบุ TIMELINE ว่า ได้ไปร่วมงานที่กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นั้น กองทัพเรือ ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ดำเนินการตามมาตรการ DMHT ในการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน จากข้อมูล โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ระบุว่า การจัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ตามระดับความเสี่ยงการรับเชื้อ มีดังนี้
-ผู้สัมผัสที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง
ได้แก่
1. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในที่ทำงาน / ในชุมชน ได้แก่ผู้ที่พบปะกับผู้ป่วยในขณะมีอาการและมีประวัติอาจจะสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินเดินหายใจ หรือไอจามจากผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019
2. ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกับผู้ป่วยและสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือไอจามจากผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019
3. บุคคลนอกเหนือจากข้อ1และข้อ2 ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน1เมตรจากผู้ป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที
นอกเหนือจากนั้น จะจัดอยู่ในกลุ่มเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ รวมถึงกรณี การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัส ก็ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะทำการกักตัว 14 วัน และ SWAB ในครั้งแรก และในวันที่ 12 สำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเองโดยไม่ต้องกักตัว หากมีอาการป่วยให้มาพบแพทย์
โฆษกกองทัพเรือ ยืนยันว่าในกรณีของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีการใส่หน้ากากอนามัยทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องกักตัว แต่อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน
โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยอีกว่า การเดินทางเข้ามาร่วมงานที่กองทัพเรือ ของ แพนเค้ก เนื่องจาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 กองทัพเรือ และสภากาชาดไทย จะจัดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 เพื่อหารายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยได้เชิญ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) โฆษกพิเศษกองทัพเรือ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ในการเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ร่วมกับ กองทัพเรือ และ สภากาชาดไทยช่วยคนไทยรับมือ COVID – 19

ภาพ/ข่าว สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม