กระบี่-“ธารน้ำใจ จากท่านไปสู่เด็ก และผู้ปกครอง ” นายกอู๊ด เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และผู้ร่วมสนับสนุนสิ่งของ ส่งไปยังเด็กๆที่กักตัวตามสถานที่ทางจังหวัดเตรียมไว้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่

กระบี่-“ธารน้ำใจ จากท่านไปสู่เด็ก และผู้ปกครอง ” นายกอู๊ด เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และผู้ร่วมสนับสนุนสิ่งของ ส่งไปยังเด็กๆที่กักตัวตามสถานที่ทางจังหวัดเตรียมไว้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่

26 มิย 2564 นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดเตรียมขนม นม ของเล่น และของใช้ที่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 25-26 มิย 2564 รวม 2 วัน รวมทั้งหมด 256 ชุด เพื่อส่งไปยังเด็กๆที่เข้ารับการกักตัวตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดเตรียมไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนตัว และผู้ร่วมสนับสนุนสิ่งของ

สืบเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 คัตเตอร์ใหม่พบผู้ป่วยจำนวนมากในกลุ่มผู้ที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ วัดคลองท่อมซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ 12 ถึง 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาและมีความเชื่อมโยงระหว่างการระบาดในพื้น อ.คลองท่อม จ.กระบี่

อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ โดยนายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ และผู้ร่วมสนับสนุนสิ่งของอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม