เพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่ง ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

เพชรบูรณ์ อำเภอวังโป่ง ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

ที่หอประชุมอำเภอวังโป่ง นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยนายสมเกียรติ แสงสีดา สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพระสงฆ์ ร่วมกันบริจาคโลหิต
โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมกับ อำเภอวังโป่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง และโรงพยาบาลวังโป่ง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและร่างกาย มีผู้บริจาคในครั้งนี้ จำนวน 111 ราย ได้โลหิตจำนวน 44,400 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย บริจาคอวัยวะจำนวน 1 ราย และโอกาสนี้ขอขอบคุณเทศบาลตำบลวังโป่งที่ให้การสนับสนุนอาหารมามอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้
อนึ่งสำหรับการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดของจังหวัดเพชรบูรณ์จะหมุนเวียนไปแต่ละอำเภอทุกๆ3เดือน

ยุทธ ศรีทองสุข เดชา มลามาตย์ ภาพ/ข่าว