ปทุมธานี-ร่วมพิธีรับมอบวัสดุป้องกันและตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี-ร่วมพิธีรับมอบวัสดุป้องกันและตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
*************************


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา10.30 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นางสาวนันธิดา เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมพิธีรับมอบ วัสดุป้องกันและตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19 ) จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี


โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานส่งมอบ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้สำนักงานเทศบาล อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งต่อให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม